Bijbelse Encyclopedie

In deze Bijbelse Encyclopedie vindt U een index naar verschillende Bijbelse onderwerpen die vooral de profetie en de eschatologie betreffen. De eschatologie is de leer over de dingen die plaatsvinden direct voorafgaande aan de wederkomst van de Here Jezus.

De Baptistengemeente Immanuël vindt het belangrijk dat u kennis neemt van het Woord van God, het gesproken / geschreven woord toetst en de samenhang tussen de verschillende onderwerpen kent. Deze index is een bescheiden poging om een verduidelijking en de samenhang van dat Woord aan te geven. Daartoe worden oa. ook tekeningen gebruikt click HIER voor een overzicht van die tekeningen / afbeeldingen.

Aan de basis van deze encyclopedie heeft het boek ‘Profetisch Perspectief’ gestaan van de hand van Mr. C. van Haagen ISBN 90-6451-017-2. Dit boek is uitverkocht en het ligt niet in de verwachting dat deze in herdruk zal worden genomen.

De gegevens uit dit boek zijn met toestemming van Het Zoeklicht overgenomen.

Er wordt voortdurend gewerkt aan verbreding en actualisatie van de gegevens en profetische zaken. Deze aanvullingen vallen onder verantwoordelijkheid van de Baptistengemeente Immanuël te Hoogeveen, die zich het recht voorbehoudt aanvullingen op te nemen dan wel af te wijzen zonder verdere opgaaf van redenen.

Onvolkomenheden, onduidelijkheden, vragen of eventueel aanvulling kunt u mailen naar ??????

Verder is beschikbaar:
              Bronnen
              Beschrijving van de Index
              Bijbelse Encyclopedie Index