Beschrijving van de Index

1. Drie Index-Niveaus
De index, op Bijbelse profetische thema’s, is opgebouwd uit drie niveau’s.
1.1 Eerste niveau, linker deel van de index tabel:
Hoogste niveau van de index. Elk Onderwerp op dit niveau is alfabetisch geordend.

1.2 Tweede niveau, linker deel van de index tabel:
Het tweede niveau volgt direct na het eerste niveau en moet worden gezien als een verdieping van het onderwerp dat hoort bij het eerste niveau. Dat is zichtbaar gemaakt met behulp van de volgende drie bijzonder karakters:˽„˽ Elk Sub-Onderwerp is alfabetisch of op logische wijze geordend.

1.3 Derde niveau linker deel van de index tabel:
Het derde niveau volgt direct na het tweede niveau en moet worden gezien als een verdieping van het Sub-Onderwerp dat hoort bij het tweede niveau. Dat is zichtbaar gemaakt met behulp van de volgende zes bijzonder karakters:˽„˽˽„˽ Elk Sub-Sub-Onderwerp is alfabetisch of op logische wijze geordend.

1.4 Voorbeeld van de verschillende niveau’s:

EEE Nederlandse index voor de letter E
Onderwerp Verwijzing naar: Engelse link
Engelen Angels
˽„˽Orde van Engelen zie ook Engelen ˽„˽Ranking of angels
˽„˽˽„˽Aartsengelen zie ook Engelen ˽„˽˽„˽Archangel

———-

Een bepaald woord kan dus op verschillende niveaus terugkomen. Als het op een lager niveau terugkomt is dat een verdere uitwerking van het niveau er boven. Bv. zoals hierboven in de tabel staat aangegeven. Het hoofdonderwerp is “Engelen” (1ste niveau) en binnen dat hoofdonderwerp is een Sub-Onderwerp “˽„˽Orde van Engelen” (2de niveau) binnen dit Sub-Onderwerp is een van de type engelen “˽„˽˽„˽Aartsengelen” (3de niveau). In dit voorbeeld staan ze direct onder elkaar maar dat hoeft natuurlijk niet als je denkt aan b.v. het woord “Aardbevingen” in algemene zin als hoofdonderwerp genoemd (1ste niveau) en  ˽„˽Aardbeving (2de niveau) bij een meer specifieke gebeurtenis zoals de “Wederkomst van Christus”.

1.5 Sectie
De index bestaat zoals hierboven staat aangegeven uit drie kolommen en is opgebouwd uit secties. Elke sectie begint met de aankondiging van die sectie bv. “EEE Nederlandse index voor de letter E”. Er zijn dus 26 secties die lopen vanaf de letter A tot en met de letter Z.

In de kolom “verwijzing naar” (middendeel van de index tabel) kan er naar een ander onderwerp worden verwezen dat veel associaties heeft met het genoemde onderwerp of een ander woord is voor dat onderwerp. Als een onderwerp veel associaties heeft dan staat er “zie ook” als een onderwerp een ander woord is voor dat onderwerp dan staat er “zie”. Het is ook mogelijk dat er een verwijzing staat naar extra informatie of document.

Als de tekst blauw gekleurd is kunt u door de muis op die tekst te zetten en daarna te dubbel klikken de tekst zelf zien en bestuderen.

2. ZOEKEN
De volgende drie zoekfuncties zijn beschikbaar:
2.1. Zoeken via een zoekmachine zoals Google.
2.2. Zoeken op onze site via het schermpje “Search” rechts bovenaan.
2.3. Zoeken op één van onze pagina’s

2.1. Zoeken via een zoekmachine zoals Google.
U kunt via een zoekmachine naar onze site zoeken of naar een onderwerpen zoeken. Beter en sneller is het om direct onze site te kiezen en vandaar naar onderwerpen of thema’s te zoeken. Het zoeken geschiedt dan binnen onze site. Deze is: www.bgimmanuel.nl

2.2. Zoeken op onze site via het schermpje “Search” links bovenaan.
Rechts boven in het scherm is een zoekvenster ingebouwd. Met behulp van dit venster kunt u op de hele site zoeken naar een bepaald woord of woorden. Als het één woord is dat vaak op onze site voorkomt is het systeem daar enige ogenblikken mee bezig. Alle resultaten worden achter elkaar gepresenteerd. U scrolt dan langs de items en maakt een keuze met welk onderwerp/item u verder wilt gaan. Helaas is het een engelstalig programma waardoor een paar woorden ook in het engels zijn.
Continue    = Ga verder met …. of Meer informatie
Search        = Zoekopdracht
Older post  = Ga naar voren in de zoeklijst
Newer post = Ga naar achteren in de zoeklijst

2.3. Zoeken op één van onze pagina’s
Als u op een bepaalde pagina naar een woord wilt zoeken drukt u de combinatie “ctrl F” in waarna links onder in het scherm een zoekveld verschijnt. Tik in dat zoekveld het betreffende woord in dat u op die pagina wilt zoeken en het systeem laat u het eerst volgende woord op die pagina zien vaak op een groene of gele achtergrond. U kunt mbv de pijltjes rechts van het zoekveld naar boven of naar beneden zoeken.

 

3. Kopiëren (Lees voorwaarde mbt kopiëren)
U kunt de tekst makkelijk zelf kopiëren door de cursor voor de letter te zetten vanaf het punt waar u wilt kopiëren en te scrollen naar de laatste letter. Druk nu de Shift knop in en houdt die ingedrukt, breng de muis voorbij de letter die u wilt kopiëren en druk met de linker knop op de muis. De tekst is nu geselecteerd en dat is ook te zien doordat de kleur iets veranderd. Druk nu gelijktijdig de Ctrl en de C toets in. De informatie staat nu op het clipboard. Laat alles los. Ga naar een tekst verwerker en plaats de tekst waar u dat wilt dmv Ctrl en de V toets in te drukken. Let op de voorwaarden voor het kopiëren. Deze zijn: bron en site vermelding dus:

Baptistengemeente Immanuel
www. bgimmanuël.nl

4. Versneld scrollen
Soms zijn teksten of indexen erg lang mbv het wieltje op de muis kunt u hierdoor heen scrollen. Er is echter een snellere methode die ook minder energie vraagt. De procedure is als volgt:
Plaats de cursor in het midden van het scherm en druk op het wieltje. Er komt nu een klein cirkeltje op het scherm die daar vast blijft staan. Door nu verder met de muis van dat cirkeltje te begwegen glijdt u snel of langzaam door de tekst heen. U kunt naar voren of naar achteren scrollen door de muis boven of onder het cirkeltje te verplaatsen. Al u klaar bent met zoeken dan drukt u weer op het wieltje waarna het cirkeltje verdwijnt.
Deze procedure werkt alleen maar bij muizen weer het wieltje ingedrukt kan worden.

 

5. Vergroten van een afbeelding
Wilt u een afbeelding beter bestuderen dan kunt u deze vergroten door te dubbel-clicken op de afbeelding in de tekst. Via escape of de pijl in de browser voor “een pagina terug” gaat u weer terug naar de oorspronkelijke tekst.

 

6. Taal afhankelijke karakter
Bepaalde woorden in het Nederlands en het Engels zijn gelijk. Om deze gelijke woorden in het systeem uniek te maken is er een karakter toegevoegd aan het Engelse woord.
Voorbeeld:
Nederlands: Antichrist
Engels:        Antichrist˽

7. Communicatie met anderen o.a. in andere talen
Het communiceren van Bijbelse zaken met mensen die een andere taal spreken is veelal een groot probleem voor hen die de buitenlandse taal niet voldoende beheersen. Vaak ontstaat er verwarring en onbegrip over een vertaling en komt de essentie van het onderwerp in het geheel niet meer aan de orde. De Encyclopedie op het profetische woord dat op deze site staat probeert u een handreiking te geven door de Nederlandse tekst en de grafische voorstellingen te vertalen in correct UK Engels.

In de index voor de Nederlandse Encyclopedie is een aparte kolom opgenomen waarin de linken staan naar het vertaalde Engels stuk. Omgekeerd is in de Engelse index op het profetische woord een vergelijkbare kolom opgenomen voor de Nederlandse vertaling. Dubbel klik op die link en kopieer de nieuwe internet link in uw browser (selecteer en Ctrl C) en plak (Ctrl V) die in bv. uw nieuwe E mail die u wilt verzenden.

8. Selecteren van een onderwerp
Er zijn natuurlijk vele mogelijkheden om een onderwerp te selecteren. Twee van de mogelijkheden zijn door zelf door de index te bladeren en te selecteren op een onderwerp door te dubbel klikken op dat onderwerp. Een tweede mogelijkheid is via het zoekvakje rechts boven aan (zie ook punt 2.2 Zoeken op onze site rechts bovenaan) en te dubbel klikken op het relevante onderwerp.

9. Tien karakters “**********”
Tien keer een sterretje in de index tabel geeft aan dat er helaas geen vertaling of nog geen vertaling beschikbaar is.