Bronnen

Aan de basis van deze encyclopedie heeft het boek gestaan ‘Profetisch Perspectief’ van de hand van Mr. C. van Haagen ISBN 90-6451-017-2. Dit boek is uitverkocht en het ligt niet in de verwachting dat deze in herdruk zal worden genomen.

De gegevens uit dit boek werden met toestemming van Het Zoeklicht overgenomen.

Er wordt voortdurend gewerkt aan verbreding en actualisatie van de gegevens en profetische zaken. Deze aanvullingen vallen onder verantwoordelijkheid van de Baptistengemeente Immanuël te Hoogeveen, die zich het recht voorbehoudt aanvullingen op te nemen dan wel af te wijzen zonder verdere opgaaf van redenen.

De volgende bronnen zijn gebruikt
Boek / bijdrage Naam schrijver / org.
ISBN nummer
Profetisch Perspectief C. van der Hagen 90-6451-017-2
Visie op de toekomst Ds. J. W. Embregts
Bijbelverklaring Gert van de Weerd 90-806409-2-1
90-806409-3-X
Geen Uitstel Meer Ds. J. W. Embregts 978-90-64510-90-8
Jezus van Genesis tot
Maleachi
Ds. J. W. Embregts 978-90-64511-46-2
De Bijbel aan het woord Hans Kruisman 978-90-64510-99-1
Zeventig Jaarweken Henk Schouten 978-90-64511-30-1
Grafische ontwerpen 70JW Ds. Henk Schouten
Tekeningen presentatie GUM Hans van Wingerden
The coming blood moons Mark Biltz USA
Koninkrijk der Hemelen Ds. Theo Niemeijer 7 studies
Vertaling Engels/Nederlands Hans van Wingerden
Editor English PR UK / PT UK
Diverse afbeelding vh heelal NASA USA
Aanvullende informatie Wikipedia
Zoeklicht Ds. T. Niemeijer

———-

Oorsprong van de afbeeldingen
Volgnummer in de encyclopedie  Bron / Gebruikt in onderwerp
Afbeelding 01 Alpha en Omega Profetisch Perspectief vd Haagen                Blz. 010
Onderwerp: Alpha en Omega
Afbeelding 02 Dode Zee  De atlas vd bijbel reliëfkaart van Palistina  Blz. 009
Onderwerp: Dode zee
Afbeelding 03 Eufraat en de Tigris Volken vorsten en profeten                       Blz. 16/17
Onderwerp: Eufraat
Afbeelding 04 Het Beloofde Land  Volken vorsten en profeten                       Blz. 16/17
Bewerkt:     Hans van Wingerden
Onderwerp: ˽„˽Beloofde land
Afbeelding 05 Vervallen Profetisch Perspectief vd Haagen                Blz. 133
Afbeelding 06 Romeinse rijk  Google Internet afbeeldingen
Onderwerp: Romeinse rijk
Afbeelding 07 Statenbeeld uit Daniël 2  Hans van Wingerden serie Geen Uitstel Meer
Onderwerp: Alexander de Grote
Beest uit de zee
Statenbeeld uit Daniël 2
Afbeelding 08 Troon van God  Hans van Wingerden serie Geen Uitstel Meer
Onderwerp: Glazen zee
Afbeelding 09 Boekrol  Hans van Wingerden serie Geen Uitstel Meer
Onderwerp: Grote verdrukking
                    Openbaring van Johannes
                     ˽„˽Zeven Bazuinen
                     ˽„˽Zeven toornschalen
                     ˽„˽Zevenzegels
Afbeelding 10 Zegels Bazuinen en
                        Schalen 
Hans van Wingerden serie Geen Uitstel Meer
Onderwerp: Grote verdrukking
                     ˽„˽Zevenzegels
Afbeelding 11 Hemelvaart  Hans van Wingerden serie Geen Uitstel Meer
Onderwerp: Olijfberg
Afbeelding 12 Wederkomst van Christus Hans van Wingerden serie Geen Uitstel Meer
Onderwerp: Afgrond
                    Antichrist
                    Armageddon
                    Dodenrijk
                    Draak
                    Hel
                    Olijfberg
                    Sleutel
Afbeelding 13 De grootte van het
                        nieuwe Jeruzalem
Google Internet afbeeldingen
Hans van Wingerden serie Geen Uitstel Meer
Onderwerp: Nieuwe Jeruzalem
Afbeelding 14 Locatie eindstrijd
Google Internet afbeeldingen
Hans van Wingerden serie Geen Uitstel Meer
Onderwerp: Armageddon
                    Stadie 
Afbeelding 15 Locatie Babylon
Google Internet afbeeldingen
Hans van Wingerden serie Geen Uitstel Meer
Onderwerp: Babylon
                    Sinear  
Afbeelding 16 Duizend jaar vrede  Hans van Wingerden serie Geen Uitstel Meer
Onderwerp: Duizendjarig Rijk 
Afbeelding 17 Zeventig Jaarweken  Hans van Wingerden serie Geen Uitstel Meer
Onderwerp: Antichrist
                    Drie en half jaar
                    Jaarweken
                    Romeinse rijk
                    Tijden in Daniël en Openbaring
Afbeelding 18 Het nieuwe Jeruzalem
                        als Pyramide
NASA
Hans van Wingerden serie Geen Uitstel Meer
Onderwerp: Nieuwe Jeruzalem
                    Openbaring van Johannes
                    Stadie 
Afbeelding 19 Schets der gebeurtenissen Hans van Wingerden serie Geen Uitstel Meer
Afbeelding 20 Zeven gemeenten en
                        de kenmerken 
Hans van Wingerden serie Geen Uitstel Meer
Onderwerp: ˽„˽Zeven Gemeenten
Afbeelding 21 Opdracht Johannes  Hans van Wingerden serie Geen Uitstel Meer
Afbeelding 22 Kerkgeschiedenis  Hans van Wingerden serie Geen Uitstel Meer
Onderwerp: ˽„˽Zeven Gemeenten
Afbeelding 23 Boekrol met de 7 zegels Hans van Wingerden serie Geen Uitstel Meer
Onderwerp: ˽„˽Zevenzegels
Afbeelding 24 Zeventig Jaarweken
                        gezien vanuit het OT
Ds. Henk Schouten en Hans van Wingerden
Onderwerp: Jaarweken 
Afbeelding 25 Zeventig Jaarweken
                        gezien vanuit het NT
Ds. Henk Schouten en Hans van Wingerden
Onderwerp: Jaarweken
Afbeelding 26 Gods plan met de mens Hans van Wingerden serie Geen Uitstel Meer
Onderwerp: Bedelingen
Afbeelding 27 Zon Aarde en Maan
                        in een eclips 
Wikipedia bewerkt door Hans van Wingerden
Onderwerp: Maansverduistering
Afbeelding 28 Zon Maan en Aarde
                        in een eclips 
Wikipedia bewerkt door Hans van Wingerden
Onderwerp: Maansverduistering
Afbeelding 29 Rode maan ook wel
                        bloed maan genoemd
NASA Mark Biltz United States of America
Onderwerp: Maansverduistering
Afbeelding 30 Christenen en Joden
                        werden vermoord 
Mark Biltz United States of America
Onderwerp: Maansverduistering
Afbeelding 31 Maan verdwijnt achter
                        de aarde 
NASA Mark Biltz United States of America
Onderwerp: Maansverduistering
Afbeelding 32 Zon’s verduistering Wikipedia Mark Biltz United States of America
Onderwerp: Maansverduistering

———-

Onvolkomenheden, onduidelijkheden, vragen of eventueel aanvulling kunt u mailen naar???

Verder is beschikbaar:
Beschrijving van de Index
Bijbelse Encyclopedie Index
Engels versie van de Encyclopedie