Bijbelstudies

Bijbelstudies Immanuel

Bijbelstudies

Bijbelstudies

De volgende Bijbelstudies zijn op de Website van Immanuël beschikbaar of worden uitgewerkt:

17. Namen van God
Deze Bijbelstudie gaat over de namen van God. Het is belangrijk om die namen te kennen
omdat in die namen het karakter en de wijze waarop God optreedt naar voren komt….. Meer informatie

16. Verbonden
Deze Bijbelstudie gaat over de verbonden die God met de mens heeft afgesloten.. Meer informatie

15. Simson
Deze studie behandelt de geschiedenis van Simson. …………………………………… Meer informatie

14. Tabernakel
De studie behandelt de opbouw en het doel van de Tabernakel. ……………………….. Meer informatie

13. Profeet Daniël
Deze studie behandelt de profetieën van Daniël en de overeenkomsten met het boek Openbaring.
We zijn het Zoeklicht en Family 7 dankbaar voor deze studie. …………………………. Meer informatie

12. Keine Zeit Mehr (Deutsch: Offenbarung, noch nicht fertig)
Deze studie is een Duitse versie van Geen Uitstel Meer (Openbaring). ……………… Meer informatie

11. No More Delay (English: Revelation, not ready yet)
Deze studie is een Engelse versie van Geen Uitstel Meer (Openbaring). ……………. Meer informatie

10. Geen Uitstel Meer (Openbaring)
Deze studie behandelt het laatste boek van de Bijbel Openbaring en is gebaseerd
op het boek Geen Uitstel Meer van Ds. W. Embregts. Met dank aan Wim! ………… Meer informatie

9. Brieven aan de Thessalonicenzen
Deze studie behandelt de twee brieven van Paulus aan de Thessalonicenzen. …….. Meer informatie

8. Binnen de muren van Israël
Bijna alle dagen is Israël in het nieuws. Het conflict tussen Israël en de Palestijnen
roept veel vragen en vaak ook spanningen op. Gaat het om een louter politieke
kwestie of is er meer aan de hand? ……………………………………………………………. Meer informatie

7. Brief van Paulus aan de Epheziërs
Deze Bijbelstudie behandelt de Brief van Paulus aan de Epheziërs in 4 delen …….. Meer informatie

6. Vragen over dood en eeuwig leven
Tijdens deze studie worden vragen behandeld, die eerder zijn ingestuurd en waar
mensen graag een antwoord op zouden willen hebben. Is nog in opbouw! …………. Meer informatie

5. Vrij

4. 70 Jaarweken
Deze studie bestaat uit 4 delen die de 70 Jaarweken behandelt zoals vernoemd in Daniël 9.
De Jaarweken 1 t/m 69 is geschiedenis en zijn verlopen zoals Daniël heeft geprofeteerd.
De 70ste Jaarweek gaat over de zeer nabije toekomst ………………………………………Meer informatie

3. Het Bijbelboek Zacharia
Deze studie gaat in op een oproep tot bekering, Israël, de beloofde
zegeningen en bedreigingen door alle volkeren op deze aarde en
alle wegen die naar Jeruzalem leiden ………………………………………………………….. Meer informatie

2. God bepaalt de tijd Deel 1: Spreken namens God
Onderwerpen deel 1:
Profetie, valse profeten, bediening van een profeet, sleutel tot profetie,
verbondsprofeten en Messiaanse profeten, oordeels- en heils-profetie ……………. Meer informatie

1. Pasen: 3 dagen en 3 nachten
Deze studie gaat in op de betekenis van de woorden van de Here tegen schriftgeleerden en
Farizeeën toen zij om een teken vroegen in Math. 12:38-40. ……………………….. Meer informatie