Eerste brief van Johannes

Eerste brief van Johannes

Brieven van Johannes geeft de relatie tussen God en de mens aan. De eesrte Brief van Johannes is in studie vorm op deze pagina beschikbaar en is in ontwikkeling door Erik Bruinenberg.
De studie van de eerste brief van Johannes is verdeeld in 5 delen, die gekoppeld zijn aan de 5 hoofdstukken van die brief.
De delen zijn:

1ste brief Hoofdstuk 1: Gemeenschap en omgang met God
…………………..1 Joh. 1:1-4 Wat is Christelijk geloof?
…………………..1 Joh. 1:5-10 De boodschap van Jezus Cristus
…………………..1 Joh. 1:1-2 Een oproep tot heiligheid
1ste brief Hoofdstuk 2: Wandelen met God
1ste brief Hoofdstuk 3: Kinderen van God
1ste brief Hoofdstuk 4: De liefde van God
1ste brief Hoofdstuk 5: Het leven van en met God

Audio opnames van de eerste brief van Johannes staan in de audio box hieronder:

 

Dit is een unieke studie die door Erik Bruinenberg wordt verzorgd voor de Baptistengemeente Immanuël te Hoogeveen. Het is toegestaan om de studie te copieren maar de rechten blijven bij de auteur Erik Bruinenberg. Indien de studie deels of geheel wordt opgenomen op een internet site, digitaal medium, boekvorm en / of blad dient steeds te worden aangegeven waar de informatie vandaan komt. In dat geval stellen wij het op prijs als je ons even inlicht: info@bgimmanuel.nl! De handleiding voor het copieren staat op: Handleiding Copieren.