Galaten

Studie van de brief aan de Galaten

Deze studie gaat over de brief aan de Galaten geschreven door Paulus. De studie omvat 4 delen die aangeeft wie Paulus is, …….

 

 

Video Bijbelstudie Galaten Deel 1

Video Bijbelstudie Galaten Deel 1

In deze eerste studie wordt stil gestaan bij de volgende punten:
1. Wie was Paulus.
2. Wie waren de Galaten.
3. Wat is de actualiteit van de boodschap voor ons vandaag?

Sheets Bijbelstudie Galaten Deel 1

Sheets Bijbelstudie Galaten Deel 1

We zien in welke tijd Paulus leefde en hoe zijn relatie was met de apostelen. Paulus was een Romeinsburger en was van Joodse afkomst. Hij is geboren in Tarsus in Cilicië, dat ligt in Zuid / Midden Turkije. Paulus was een zeer gelovig man en is in Jeruzalem opgeleid door Gamaliël. Die opleiding was gericht op de Joodse wetten en cultuur. Dwz dat hij leefde volgense de wet zoals dat in het OT wordt aangegeven. Daar paste NIET de nieuwe leer over het volbrachte werk op Golgotha in, de genade voor Joden en niet Joden. Vanuit zijn traditionele opvattingen ging hij zeer voortvarend te werk om deze nieuwe geestelijk stroming te vernietigen. Hij ging naar Damascus om daar de Christenen te vervolgen. Juist op die weg werd hij geroepen door de Heer Jezus en werd hij van een bestrijder een Apostel. De bedoeling van de brief wordt uitgelegd en verwijst naar overeenstemming en de vrucht van de Geest. Daarbij komt uitvoerig aan de orde de “Jewish roots movement” (Joodse wortels en beweging). We zien in de tijd steeds weer bewegingen / ontwikkelingen van het ene uiterste naar het andere uiterste, lopende van Vrijzinnigheid, Charamatische beweging en een wens om terug te keren naar de Joodse tradities. Henk laat zien dat de Paulus daar juist discussie over heeft met de andere Apostelen. Ook zien we dat de anderen luisteren naar Paulus en het meningsverschil afsluiten met een handdruk.
Kijk en luister zelf naar de onderbouwing vanuit de Bijbel door op de linkerfiguur te dubbelklikken of met je vingers die figuur aan te raken. Wil je de sheets zien klik dan op de rechterfiguur.

 

 

Video Bijbelstudie Galaten Deel 2

Video Bijbelstudie Galaten Deel 2

Deze tweede studie gaat inhoudelijk in op de brief aan de Galaten. De volgende punten komen aan de orde:
1. De autoriteit van de Apostel
2. De eenheid

Sheets Bijbelstudie Galaten Deel 2

Sheets Bijbelstudie Galaten Deel 2

We lezen dat Paulus een apostel is. Voor de meesten van ons is die opmerking niet nieuw, Paulus is een apostel, wellicht weten we zelfs te zeggen: dat Paulus een Apostel voor de heidenen is. Toch zoomen we in deze studie hier even op in en kijken wat de Bijbel zegt over wat een apostel is.
De evangeliën leren ons dat er twaalf discipelen waren die tot de nauwe kring rond de Heere Jezus behoorden. Er waren veel meer volgelingen, maar deze twaalf nemen een bijzondere plaats in. Één van de twaalf, Mattias, wordt nader besproken, verder zien we dat Paulus niet in deze rij staat genoemd. Paulus is echter geroepen, gemandateerd, zijn volmacht heeft hij gekregen niet door mensen, maar door de Heere. Er is heel wat te doen geweest over het apostelschap van Paulus. Paulus pleit voor eenheid in het evangelie en de verkondiging en wijst de kring van Jacobus terecht. Het gaat dan over de wet en de genade en hoe Joden en niet Joden daarmee om moeten gaan. Waarom neemt Paulus twee getuigen mee, Barnabas en Titus? Uit eindelijk volgt er een handdruk (Gal. 2:9) en zijn de broeders het met elkaar eens .
Kijk en luister zelf wat de Bijbel zegt over het apostelschap van Paulus door te dubbelklikken op de linkerfiguur of met je vingers die figuur aan te raken. Wil je de sheets zien klik dan op de rechterfiguur.

 

Video Bijbelstudie Galaten Deel 3

Video Bijbelstudie Galaten Deel 3

In deze derde studie wordt stil gestaan bij de volgende punten:
1. —————-
2. —————-
3. —————-

 

 

 

Kijk en luister zelf wat de Bijbel zegt over het apostelschap van Paulus door te dubbelklikken op de rechterfiguur of met je vingers die figuur aan te raken. Wil je de sheets zien klik dan op de rechterfiguur.

 

 

 

 

 

 

Video Bijbelstudie Galaten Deel 4

Video Bijbelstudie Galaten Deel 4

In deze vierde studie wordt stil gestaan bij de volgende punten:
1. —————-
2. —————-
3. —————-