Geen Uitstel Meer

Geen Uitstel Meer is een Bijbelstudie over het boek Openbaring

Geen Uitstel Meer

Geen Uitstel Meer

Geen Uitstel Meer is een Bijbelstudie gebaseerd op het boek “Geen Uitstel Meer” van Wim Embregts, uitgegeven door het Zoeklicht. Wim Embregts was een voorganger en een Bijbelschool leraar voor meer dan 60 jaar. Verder heeft hij meer dan 10 boeken geschreven en vele publicaties verzorgd. Tenzij anders aangegeven wordt voor deze studie de nieuwe statenvertaling van de Bijbel gebruikt. We zullen deze Bijbel zeer frequent raadplegen tijdens deze studie.

Geen Uitstel Meer

komt van het Bijbelvers uit Openbaring 10:6. De studie behandelt het laatste boek van de Bijbel OPENBARING en is op een moderne wijze gestructureerd. De studie behandelt in grote details dit Bijbelboek en laat zien welke gebeurtenissen plaats vinden in de eindtijd. Dit wordt verder verduidelijkt door tekeningen en geluid. De tekeningen zijn gebaseerd op de informatie die de Bijbel ons geeft en geluiden die daar bij horen zoals donderslagen en lichtflitsen genoemd in bv. Opb. 4.

Geen Uitstel Meer bestaat uit een inleiding en 26 delen. Elk deel bestaat uit ongeveer 20 minuten video opnames, Sheets (PDF file) en een Samenvatting. Als een deel te lang is wordt die gesplitst in sub-delen zie onderstaande tabel. Verder zijn de delen gemonteerd op 4 DVD’s. Als je vragen hebt stuur ons dan een E-mail naar: gum@bgimmanuel.nl

Voor het opbouwen van de studie Geen Uitstel Meer is een projectteam in het leven geroepen en een klankbord-groep. Het projectteam verzorgt de scripts, opname, publicatie en de administratie. Het team wordt bijgestaan door een klankbord-groep die luistert naar de opnames en eventueel vragen stelt. Vragen die naar aanleiding van deze studie later komen zullen via onze administratie worden afgehandeld en mogelijk aan de structuur worden toegevoegd.

Wij danken het Geen Uitstel Meer projectteam en klankbordgroep zonder hen was dit project niet mogelijk:

Baptistengemeente Immanuel Hoogeveen
Klankbordgroep: 11 leden
Schrijver Geen Uitstel Meer: Wim Embregts
Schriftlezingen: Annie Profijt
Technische deel en gesproken teksten: Hans van Wingerden

De studie bestaat uit de volgende delen:

Video Overzicht van de Studie delen in 4 blokjes:
Deze 4 blokjes zijn genummerd DVD 1, DVD 2, DVD 3 en DVD 4. Elk blokje is opgebouwd uit twee delen nl. de gebruikte sheets en 6 a 7 Video-delen. De sheets kunnen worden gedownload zoals omschreven in Handleidingen download functies. De video delen zijn opgeborgen in een zgn Video box en kunnen niet worden gedownload via standaard Windows functies. Het is belangrijk om te weten hoe zo’n video box kan worden bediend. Zie voor een nadere toelichting Handleiding Video box.

Samenvatting DVD 1
* = Bijzondere schets en / of muziek

DVD 1: Inleiding Openbaring en Openbaring 1 t/m 5
GUM ID Bijbeltekst Thema Tijd Sheets
GUM 00 Inleiding Samenvatting en overzicht   16 min* Sheet 00
GUM 01 Opb. 1 Wie is Jezus Christus?   22 min Sheet 01
GUM 02a Opb. 2:1-11 Inleiding 7 brieven: Efeze en Smyrna   22 min Sheet 02a
GUM 02b Opb. 2:12-3:6 Pergamum, Thyatira en Sardes   25 min Sheet 02b
GUM 03 Opb. 3:7-22 Filadelfia, Laodicea en totaal overzicht   23 min* Sheet 03
GUM 04 Opb. 4 Blik in de Hemel, Gods troon   30 min* Sheet 04
GUM 05 Opb. 5 De Boekrol met de 7 zegels. Wie kan die aannemen?   27 min* Sheet 05
Totaal DVD 1 165 min

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Video Overzicht van de Studie delen DVD 1 in de Video box:


Samenvatting DVD 2
* = Bijzondere schets en / of muziek

DVD 2: Openbaring 6 t/m 12
GUM ID Bijbeltekst Thema Tijd Sheets
GUM 06 Opb. 6 Opening eerst zes zegels   31 min Sheet 06
GUM 07 Opb. 7 Inlas 1: Stilte in de hemel. Verzegelden + grote menigte   28 min Sheet 07
GUM 08 Opb. 8 Opening zevende zegel gevolgd door 4 bazuinen   28 min Sheet 08
GUM 09 Opb. 9 De 5de en 6de Bazuin   33 min* Sheet 09
GUM 10 Opb. 10 Inlas 2a: Het boekje   16 min Sheet 10
GUM 11 Opb. 11 Inlas 2b: De twee getuigen en Jezus wordt Koning   34 min Sheet 11
Totaal DVD 2 170 min

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Video Overzicht van de Studie delen DVD 2 in de Video box:


Samenvatting DVD 3
* = Bijzondere schets en / of muziek

DVD 3: Openbaring 12 t/m 16
GUM ID Bijbeltekst Thema Tijd Sheets
GUM 12a Opb. 12:1-12 Inlas 3a: Vrouw, draak en een oorlog in de hemel   27 min* Sheet 12a
GUM 12b Opb.12:13-13:10 Inlas 3a: Vrouw vervolgd
Inlas 3b: Beest uit de zee
  28 min Sheet 12b
GUM 13 Opb. 13:11-18 Inlas 3b: Beest uit de aard en het getal, 666, van het beest   30 min Sheet 13
GUM 14 Opb. 14 Inlas 3c: Lam en vrijgekochten, aankondiging oordeel   24 min Sheet 14
GUM 15 Opb. 15 Inlas 3d: Lied v.d. overwinnaars   11 min* Sheet 15
GUM 16 Opb. 16 De 7de Bazuin gevolgd door de 7 Schaaloordelen   31 min Sheet 16
Totaal DVD 3 151 min

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Video Overzicht van de Studie delen DVD 3 in de Video box:


Samenvatting DVD 4
* = Bijzondere schets en / of muziek

DVD 4: Openbaring 17 t/m 22
GUM ID Bijbeltekst Thema Tijd Sheets
GUM 17 Opb. 17 Inlas 4a: Oordeel over Babylon   29 min Sheet 17
GUM 18 Opb. 18 Inlas 4b: Val van Babylon   20 min Sheet 18
GUM 19 Opb. 19 Inlas 4c: Lied van de overwinning   33 min* Sheet 19
GUM 20a Opb. 20:1-6 Inlas4d: Satan gevangen, 1ste opstanding en 1000 jarige vrederijk   32 min Sheet 20a
GUM 20b Opb. 20:7-15 Inlas4d: Eindbestemming satan, het dodenrijk en het laatste oordeel   18 min Sheet 20b
GUM 21 Opb. 21 Nieuwe hemel en een nieuwe aarde   21 min Sheet 21
GUM 22 Opb. 22 Water des levens   24 min* Sheet 22
Totaal DVD 4 177 min

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Video Overzicht van de Studie delen DVD 4 in de Video box: