Gemeente zijn

Gemeente zijn

Deze Bijbelstudie behandelt het onderwerp: Gemeente zijn.

Gemeente zijn

Gemeente zijn

De Bijbelstudie “Gemeente zijn” bestaat uit vier delen, die door Ds. Henk Schouten in een Bijbelstudie zijn behandeld. De audio delen van deze studie zijn opgenomen in de Audio box. Helaas is de 4de opname “Gemeente als Bruid” om technische redenen niet beschikbaar.

Het onderwerp “Gemeente zijn” is uiterst belangrijk, omdat verschillende Bijbelse delen betrekking hebben op een aantal elementen van “Gemeente zijn”. Henk heeft daarom deze 4 studies ook in document vorm uitgebracht. Deze documenten kunnen je helpen bij de bestudering van dit onderwerp.

De documenten staan hieronder in tabelvorm (Dubbelclick op Doc. A etc.).

Volgnr. Thema Doc.
A Gemeente als een Broederschap Doc. A
B Gemeente als een Lichaam Doc. B
C Gemeente als Gebouw Doc. C
D Gemeente als Bruid Doc. D

 

 

 

 

 

Dit onderwerp komt ook deels aan de orde bij het Zoeklicht.