Here Jezus

Here Jezus

Bijbelstudie over de Heere Jezus bestaande uit de volgende 5 delen:
1. Zien van de Here Jezus
2. Heiliging, hoe is dat?
3. Met Jezus leven
4. De Heer maakt vrij
5. Ontmoeting, Opname van de Gemeente