Verbonden

Verbonden van God

Deze Bijbelstudie gaat over de verbonden die God met de mens heeft afgesloten. De mens is hopeloos afgedwaald van de bestemming die God had voor de mens. God heeft in een aantal verbonden een brug geslagen voor de mensheid om terug te keren naar Hem, de Schepper van hemel en aarde. Dit is een unieke studie die door Ds. Henk Schouten is verzorgd voor de Baptistengemeente Immanuël te Hoogeveen. Het is toegestaan om de studie te copieren maar de rechten blijven bij de auteur Ds. Henk Schouten. Indien de studie deels of geheel wordt opgenomen op een internet site, digitaal medium, boekvorm en / of blad dient steeds te worden aangegeven waar de informatie vandaan komt. In dat geval stellen wij het op prijs als je ons even inlicht: info@bgimmanuel.nl! De handleiding voor het copieren staat op: Handleiding Copieren.

De studie is verdeeld in de volgende twee blokken:
1. Audio deel
2. De 7 verbonden (Tekst deel)

1. Audio deel

De verschillende delen van de gesproken teksten van deze studie zijn opgenomen in een Audio box. Het is belangrijk om te weten hoe de Audio box werkt zie: Handleiding Audio box.

2. De zeven verbonden

Voor de behandeling van de zeven verbonden is de volgende indeling gemaakt:
2.0 Verbonden: Inleiding: De verbonden met God laten duidelijk de Raad Gods zien (plan van God met de mens) en de verschillen in de taken van Israël en de Gemeente.
2.1a Verbond 1a: Adamitische verbond; Tweezijdig verbond tussen God en de mens
2.1b Verbond 1b: Adamitische verbond; Uitwijzing uit de hof van Eden
2.2 Verbond 2: Noachitische verbond
2.3 Verbond 3: Abrahamitische verbond
2.4 Verbond 4: Mozaïsche- of Sinaïtische verbond
2.5 Verbond 5: Palestijnse of Moabitische verbond
2.6 Verbond 6: Davidische verbond
2.7 Verbond 7: Nieuwe verbond

2.0 Verbonden: Inleiding

De Here God wil het beste voor Zijn schepselen, de mensen. Helaas is vanwege de zonde dit beste ver buiten het bereik van de mens gekomen. Door de zondeval verkeert de mens in de gevarenzone van eeuwige verlorenheid. Het is de Here God er alles aan gelegen, Zijn liefde drijft Hem, om de mens te redden. Daartoe heeft Hij een plan ontwikkeld. Dit reddingsplan omvat o.a. zeven verbonden                                              —————–> Meer informatie: Inleiding

2.1.a Verbond 1a: Adamitische verbond, Tweezijdig verbond tussen God en de mens

Vaak worden er preken gehouden waar slechts één enkel vers of één periscoop behandeld wordt. Daar is veel van te leren, maar het risico is dat zo’n enkel deel een geheel eigen leven gaat leiden en er een boodschap ingelegd wordt door de uitlegger of predikant die niet strookt met het geheel van het boek of de brief,                                                                                                                       —————>Meer informatie deel 1a: Verbond 1: Adamitische verbond; Deel 1a

2.1.b Verbond 1b: Adamitische verbond, Uitwijzing uit de hof van Eden

Door de zondeval is de schitterde schepping van God vreselijk aangetast. De dieren beginnen elkaar op te peuzelen en ook de schitterende eenheid tussen man en vrouw is kapot, ze beginnen elkaar te verwijten.                                                 —————>Meer informatie deel 1b: Verbond 1: Adamitische verbond; Deel 1b

2.2 Verbond 2: Noachitische verbond

Wie was Noach? Wanneer hij wordt geboren zegt zijn vader deze mooie dingen van Hem (Gen.5:29) –>Meer informatie: Verbond 2: Noachitische verbond

2.3 Verbond 3: Abrahamitische verbond

Het Abrahamitische verbond is een verbond dat God met Abraham voor eeuwig heeft afgesloten.         ———>Meer informatie: Verbond 3: Abrahamitische verbond

2.4 Verbond 4: Mozaïsche- of Sinaïtische verbond

Het Mozaïtische verbond is een verbond dat God sloot met het volk Israël en is een tweezijdig verbond. Bij dit verbond horen we de echo’s van de torenbouw van Babel.                                                                                                                              ———>Meer informatie: Verbond 4: Mozaïsche of Sinaïtische verbond

2.5 Verbond 5: Palestijnse verbond

Het Palestijnse verbond heeft te maken met de naam van het land, Palestina. Het was de antisemitische keizer Hadrianus die in 135 na Christus alles wat aan het joodse volk herinnerde wilde vernietigen.                                                                        ———>Meer informatie: Verbond 5: Palestijnse of Moabitische verbond

2.6 Verbond 6: Davidische verbond

U herkent uiteraard de naam van David. David was de tweede koning, eerst was daar Saul. Saul echter week af van Gods gebod
en werd verworpen.                                                                                                             ———>Meer informatie: Verbond 6: Davidische verbond

2.7 Verbond 7: Nieuwe verbond

God heeft in Jeremia 31:31 een nieuw verbond met het huis van Israël en het huis van Juda aangekondigd.
.                                                                                                                                          ———>Meer informatie: Verbond 7: Een nieuw verbond.

Deze studie is ontwikkeld door Ds. Henk Schouten.
Wil jij meer informatie of heb je vragen over dit onderwerp mail dan naar: Henk Schouten