Audio

Audio

Audio pagina

Op deze Audio pagina vind je hoofdzakelijk de Audio opnames van de diensten van onze sprekers. Dubbel click op de dienst die u wilt beluisteren. Helaas zijn door technische beperkingen enkele diensten niet beschikbaar. De beschikbare diensten zijn minimaal 12 maanden on line te beluisteren.

Vragen mbt. de Audio pagina:

Heb je vragen contact dan de de Web-beheerder van deze site.

De betekenis van de layout mbt de Audio kolom is:
A♫ = Beluister de gekozen audio dienst via de op uw PC geïnstalleerde speler
V♫ = Beluister de gekozen video dienst via de op uw PC geïnstalleerde speler
NB = Nog Niet Beschikbaar of om technische redenen Niet Beschikbaar

 

Audio opnames van de diensten van de Baptistengemeente Immanuël te Hoogeveen
Datum Spreker Bijbeltekst Thema Media
20180923 Bruinenberg 1 Joh. 3:11-17 Deel 5: De band der liefde NBA♫
20180916 Twillert Joh. 4:1-30
Joh. 4: 39-42
De Samaritaanse vrouw A♫
20180909 Hooiveld Eph. 4:1-16 Eenheid en verscheidenheid in de gemeente A♫
20180902 Fokkens 1 Cor. 11:23-29 De liefde van Christus en de misstanden in Corinthie A♫
20180826 Schaap Ex. 3:1-11
Joh, 21:15-19
Gebroken worden door de Heer om bruikbaar te zijn voor Hem A♫
20180819 Fokkens Rom. 11:13-22 Het heil der heidenen A♫
20180812 Schouten Opb 7:1-17 Deel 14: De verzegelden uit de twaalf stammen en de Grote Schare A♫
20180805 Schouten Opb 6:1-17 Deel 13: De opening van de eerste zes zegels A♫
20180729 Fokkens Rom. 2:01-11
Rom. 2:17-24
Wederzijdse verdraagzaamheid heidenen en Joden A♫
20180722 Schouten Opb 5:1-14 Deel 12: Wie kan de Boekrol aannemen? A♫
20180715 Weigand Philémon 1-25 Wat leert de brief ons over Paulus, Philémon en Onésimus? A♫
20180708 Schouten Opb 4:4-11 Deel 11: Blik in de Hemel A♫
20180701 Remmerts Richt. 16;4-14 De kracht van de genade A♫
20180624 Bruinenberg 1 Joh. 2:29-3:10 Deel 4: Kinderen van God A♫
20180617 Drenth 2 Cor. 10:1-18 Paulus optreden tegenover zijn tegenstanders: Het slechten van muren en bolwerken. A♫
20180610 Drenth Luc. 10:1-23 De wegvoorbereiders van Koning Jezus A♫
20180603 Hooiveld Hand. 2:14-24 De toespraak van Petrus A♫
20180527 Schaap Math. 8:23-27
1 Petrus 5:6-7
Waarom zijn wij zo bevreesd? A♫
20180520 Schouten Joh. 16:5-15 De Heilige Geest en Zijn werk. A♫
20180513 Ommen Hand 1:1-14 Danken, bidden en aanbidden A♫
20180506 Fokkens Hand. 20:28 Verantwoordelijkheid binnen een gemeente A♫
20180429 Schouten Opb. 4:1-4 Deel 10: De troon van God A♫
20180422 Remmerts Gen. 14:18-24
Heb. 4:4-16
De kracht van onze Hogepriester. A♫
20180415 Schouten Opb. 3:14-22 Deel 9: De brief aan Laodicéa A♫
20180408 Bruinenberg 1 Joh. 2:18-28 Deel 3: De antichrist A♫
20180401 Fokkens Joh. 20:1-18 De opstanding en de eerste verschijning A♫
20180330 Schouten Joh. 19:28-30 Het sterven van Jezus A♫
20180325 Hooiveld Luk. 4:42-44
Luk. 23:33-38
De taak van Jezus A♫
20180318 Schouten Opb. 3:11-16 Deel 8: Brief aan Filadelphia A♫
20180311 Fokkens Luk. 4:16-30 Jezus in Nazareth verworpen A♫
20180304 Schouten Opb. 3:1-6 Deel 7: Brief aan Sardes A♫
20180225 Twillert Gen. 22:6-9+14
Joh. 1:26-31 34-40
De Here zal er in voorzien A♫
20180218 Wagenmakers Psalm 92 Gods rechtvaardig gericht A♫
20180211 Schouten Opb. 2:18:29 Deel 6: Brief aan Thyatira A♫
20180204 Fokkens Luc. 4:1-13 De verzoeking in de woestijn A♫
20180128 Schouten Opb. 2:12-17 Deel 5: Brief aan Pergamum A♫
20180121 Ommen Opb. 5:1-14 Het Lam A♫
20180114 Fokkens Luc. 2:41-52 De twaalfjarige Jezus in de tempel. A♫
20180107 Schouten Opb. 2:8-11 Deel 4: Brief aan Smyrna A♫
20171231 Fokkens Efeze1 1-14 Oudejaarsdag A♫
20171225 Schouten Lukas 2: 1-21
Titus 2: 11-15
1e Kerstdag A♫
20171224 Remmerts Lukas 1:57-66
Lukas 1:67-80
Het grote nieuws van de genade A♫
20171217 Schouten Opb. 2:1-7 Deel 3: Brief aan Epheze A♫
20171210 Ommen Lucas 1:27-38 Kerstfeest is Gods liefde voor ons. A♫
20171203 Schouten Opb 1:9-26 Deel 2: De verschijning op Patmos A♫
20171126 Bruinenberg 1 Joh 2: 1-17 Deel 2: Samenhang van de brieven van Johannes. A♫
20171119 Hooiveld Jesaja 46 Ik ben God en niemand meer. A♫
20171112 Schouten Opb. 1:1-9 Deel 1: Wie is Christus A♫
20171105 Fokkens Luc. 22:24-30 Heilig avondmaal A♫
20171029 Schouten Jer. 13:13  Het nieuwe verbond A
20171022 Penning Efeze 3 Ontwaakt u die slaapt en staat op uit de doden A
20171015 Schaap Filip. 4:1-9 Wees in geen ding bezorgd A♫
20171008 Fokkens Startzondag A♫
20171001 Schouten 2 Cor. 5:11-21 De bediening van de verzoening A♫
20170924 Wagenmakers Hebr. 12:1-2 Met volharding de wetloop lopen A♫
20170917 Fokkens Efeze 3:11-21 Het geheimenis van de roeping van de heidenen A♫
20170910 Ham 2 Tim. 3:1-9 Morele verval in de laatste dagen A♫
20170903 Fokkens Ef. 2:1-5 Uit ganade zalig A♫
20170827 Ommen 2 Tim. 3:1-17
2 Tim 4:1-5
Want er komt een tijd dat de mensen de gezonde leer niet meer zullen verdragen. A♫
20170820 Hooiveld 1 Joh. 2:18-28 De antichrist A♫
20170813 Schouten 1 Kon. 17:1
Jac. 5:17-18
Elia was een mens en deed een vurig gebed A♫
20170806 Fokkens 1 Petrus 1:3-9 Hoop, geloof en liefde A♫
20170730 Schouten 2 Cor. 2:12-17 De essentie van Paulus prediking A♫
20170723 Schouten Ex. 2:1-10 De geboorte van een kind A♫
20170716 Twillert Lucas 8:40-56
Hebr. 11:1-8
Geloof A♫
20170709 Kram Joh. 14:1-7 Afscheidswoorden van de Here Jezus, huis van de Vader. A♫
20170702 Schouten 1 Sam. 1:1-19 Elkana: Wie God geschapen heeft. A♫
20170625 Boer Rom. 15:1-7 Wat is het doel van de Gemeente hier op aarde? A♫
20170618 Remmerts Jer. 32:16-27
Eph.3:14-21
De kracht van de liefde van God. A♫
20170611 Hooiveld Hand. 2:14-20
Gen. 11:1-9
Geleid door Zijn Geest A♫
20170604 Fokkens Hand. 2:1-13 Pinksteren A♫
20170528 Weigand Num. 10:1-10 Gebruik van trompetten A♫
20170521 Hooiveld 1 Thess. 5:1-11 Waakzaamheid A♫
20170514 Fokkens Titus 2:1-8 Moederdag, vaderdag etc. A♫
20170507 Schouten Jer. 31:27-40 God sluit een nieuw verbond. Deel 7: Belofte van een nieuw verbond A♫
20170430 Bruinenberg 1 Joh. 1:1-4 Deel 1: Samenhang van de brieven van Johannes. Inleiding: Getuigenis, gehoord, gezien en getast. Oog en oorgetuigen. A♫
20170423 Kram Lukas 24:13-35 Een brandend hart door de kracht van de opgestane Heer A♫
20170416 Schouten Markus 16:1-8
Openbaring 20:4-8
De opstanding A♫
20170414 Fokkens Matth. 27:33-51 De Kruisiging en het sterven van Jezus A♫
20170409 Schaap Luc. 9:18-27 De belijdenis van Petrus A♫
20170402 Remmerts Gen. 22: 1 –   8
Gen. 22: 9 – 19
De zegen van de gehoorzaamheid A♫
20170326 Ommen Lukas 23:33-43 De kruisiging A♫
20170319 Schouten Psalm 132 Davidische verbond A♫
20170312 Fokkens 2 Petr. 3:1-7 Spotters met de wederkomst A♫
20170305 Schouten Col. 1:15-23 De voorrang van Christus A♫
20170226 Wagenmakers Opb. 3:13
Matth. 24:1
Opb. 3:16-20
Matth. 23:27-33
Bent u ook zo bezorgd over onze wereld?
Wat staat ons nog te wachten?
A♫
20170219 Schouten Deut. 30:1-11 Verbond 5: Palestijnse of Moabitische verbond A♫
20170219 Daan+Brigitte Vrijwilligerswerk in Israël A♫
20170212 Hooiveld Psalm 2
Jes. 9:1-6
De messiaanse Koning A♫
20170205 Fokkens Neh. 8:1-13 De wet A♫
20170129 Schouten Exodus 19:1-8
Exodus 20:1-17
Verbond 4a: De echo’s van de torenbouw van Babel in onze moderne tijd
Verbond 4b: Mozaïtische verbond
A♫
A♫
20170122 Twillert 2 Korr. 5:14-18
Opb. 21:1-8
 Nieuwe hemel en een nieuwe aarde A♫
20170115 Schouten Genesis 12:1-  4
Genesis 17:1-14
Gen. 8:20-9:17
Gen. 3:16-24
Gen. 3:1-21
Eph. 2:11-16
Verbond 3: Abrahamitische verbond

Verbond 2: Noachitische verbond
Verbond 1b: Adamitische verbond. Weg uit de hof van Eden.
Verbond 1a: Adamitische verbond, Tweezijdig verbond.
Inleiding.

A♫

A♫
A♫
A♫
A♫

20170108 Fokkens Psalm 138 Dankzegging voor verlossing A♫
20170101 Schouten Exodus 33:12-23 Mozes vraagt de heerlijkheid des Heren te zien A♫