Audio

Audio

Audio pagina

Op deze Audio pagina vind je hoofdzakelijk de Audio opnames van de diensten van onze sprekers. Dubbel click op de dienst die u wilt beluisteren. Helaas zijn door technische beperkingen enkele diensten niet beschikbaar. De beschikbare diensten zijn minimaal 12 maanden on line te beluisteren.

Vragen mbt. de Audio pagina:

Heb je vragen contact dan de de Web-beheerder van deze site.

De betekenis van de layout mbt de Thema / Media kolom is:
A♫ = Beluister de gekozen audio dienst via de op uw PC geïnstalleerde speler
V♫ = Beluister de gekozen video dienst via de op uw PC geïnstalleerde speler
NB = Nog Niet Beschikbaar of om technische redenen Niet Beschikbaar
Thema / Bijbelstudie …. = Voor dit onderwerp is, in overleg met de spreker, een Bijbelstudie thema gemaakt.
Je vindt deze studie door op het blauwe deel te dubbel klikken of met je vinger aan te raken.
De studie is een onderdeel van de Bijbelstudies van Immanuel.

 

Audio opnames van de diensten van de Baptistengemeente Immanuël te Hoogeveen
Datum Spreker Bijbeltekst Thema Media
20181111 Bruinenberg 1 Joh. 4 Deel 6: De werking van Gods liefde in ons (Bijbelstudie 1 Johannes) NBA♫
20181104 Schouten Neh. 1:1-11 Gebed van Nehemia voor de Israëlieten. A♫
20181028 Wagenmaker Eph. 1:1-14 Rijkdom van de uitverkorenen A♫
20181021 Remmerts Exo. 28:1-14
Hebr. 5:1-10
Zegen van de Hogepriester A♫
20181014 Schouten Hebr. 12:1-2 Startzondag, gemakkelijk? A♫
20181007 Fokkens 1 Cor. 15:50-58 Het einde A♫
20180930 Schouten Opb 8 Deel 15: Het zevende zegel. De vier Bazuinen (Bijbelstudie Openbaring Prediking) A♫
20180923 Bruinenberg 1 Joh. 3:11-17 Deel 5: De band der liefde en de zekerheid (Bijbelstudie 1 Johannes) A♫
20180916 Twillert Joh. 4:1-30
Joh. 4: 39-42
De Samaritaanse vrouw A♫
20180909 Hooiveld Eph. 4:1-16 Eenheid en verscheidenheid in de gemeente A♫
20180902 Fokkens 1 Cor. 11:23-29 De liefde van Christus en de misstanden in Corinthie A♫
20180826 Schaap Ex. 3:1-11
Joh, 21:15-19
Gebroken worden door de Heer om bruikbaar te zijn voor Hem A♫
20180819 Fokkens Rom. 11:13-22 Het heil der heidenen A♫
20180812 Schouten Opb 7:1-17 Deel 14: De verzegelden uit de twaalf stammen en de Grote Schare (Bijbelstudie Openbaring Prediking) A♫
20180805 Schouten Opb 6:1-17 Deel 13: De opening van de eerste zes zegels (Bijbelstudie Openbaring Prediking) A♫
20180729 Fokkens Rom. 2:01-11
Rom. 2:17-24
Wederzijdse verdraagzaamheid heidenen en Joden A♫
20180722 Schouten Opb 5:1-14 Deel 12: Wie kan de Boekrol aannemen? (Bijbelstudie Openbaring Prediking) A♫
20180715 Weigand Philémon 1-25 Wat leert de brief ons over Paulus, Philémon en Onésimus? A♫
20180708 Schouten Opb 4:4-11 Deel 11: Blik in de Hemel (Bijbelstudie Openbaring Prediking) A♫
20180701 Remmerts Richt. 16;4-14 De kracht van de genade A♫
20180624 Bruinenberg 1 Joh. 2:29-3:10 Deel 4: Kinderen van God (Bijbelstudie 1 Johannes) A♫
20180617 Drenth 2 Cor. 10:1-18 Paulus optreden tegenover zijn tegenstanders: Het slechten van muren en bolwerken. A♫
20180610 Drenth Luc. 10:1-23 De wegvoorbereiders van Koning Jezus A♫
20180603 Hooiveld Hand. 2:14-24 De toespraak van Petrus A♫
20180527 Schaap Math. 8:23-27
1 Petrus 5:6-7
Waarom zijn wij zo bevreesd? A♫
20180520 Schouten Joh. 16:5-15 De Heilige Geest en Zijn werk. A♫
20180513 Ommen Hand 1:1-14 Danken, bidden en aanbidden A♫
20180506 Fokkens Hand. 20:28 Verantwoordelijkheid binnen een gemeente A♫
20180429 Schouten Opb. 4:1-4 Deel 10: De troon van God (Bijbelstudie Openbaring Prediking) A♫
20180422 Remmerts Gen. 14:18-24
Heb. 4:4-16
De kracht van onze Hogepriester. A♫
20180415 Schouten Opb. 3:14-22 Deel 9: De brief aan Laodicéa (Bijbelstudie Openbaring Prediking) A♫
20180408 Bruinenberg 1 Joh. 2:18-28 Deel 3: De antichrist (Bijbelstudie 1 Johannes) A♫
20180401 Fokkens Joh. 20:1-18 De opstanding en de eerste verschijning A♫
20180330 Schouten Joh. 19:28-30 Het sterven van Jezus A♫
20180325 Hooiveld Luk. 4:42-44
Luk. 23:33-38
De taak van Jezus A♫
20180318 Schouten Opb. 3:11-16 Deel 8: Brief aan Filadelphia (Bijbelstudie Openbaring Prediking) A♫
20180311 Fokkens Luk. 4:16-30 Jezus in Nazareth verworpen A♫
20180304 Schouten Opb. 3:1-6 Deel 7: Brief aan Sardes (Bijbelstudie Openbaring Prediking) A♫
20180225 Twillert Gen. 22:6-9+14
Joh. 1:26-31 34-40
De Here zal er in voorzien A♫
20180218 Wagenmakers Psalm 92 Gods rechtvaardig gericht A♫
20180211 Schouten Opb. 2:18:29 Deel 6: Brief aan Thyatira (Bijbelstudie Openbaring Prediking) A♫
20180204 Fokkens Luc. 4:1-13 De verzoeking in de woestijn A♫
20180128 Schouten Opb. 2:12-17 Deel 5: Brief aan Pergamum (Bijbelstudie Openbaring Prediking) A♫
20180121 Ommen Opb. 5:1-14 Het Lam A♫
20180114 Fokkens Luc. 2:41-52 De twaalfjarige Jezus in de tempel. A♫
20180107 Schouten Opb. 2:8-11 Deel 4: Brief aan Smyrna (Bijbelstudie Openbaring Prediking) A♫
20171231 Fokkens Efeze1 1-14 Oudejaarsdag A♫
20171225 Schouten Lukas 2: 1-21
Titus 2: 11-15
1e Kerstdag A♫
20171224 Remmerts Lukas 1:57-66
Lukas 1:67-80
Het grote nieuws van de genade A♫
20171217 Schouten Opb. 2:1-7 Deel 3: Brief aan Epheze (Bijbelstudie Openbaring Prediking) A♫
20171210 Ommen Lucas 1:27-38 Kerstfeest is Gods liefde voor ons. A♫
20171203 Schouten Opb 1:9-26 Deel 2: De verschijning op Patmos (Bijbelstudie Openbaring Prediking) A♫
20171126 Bruinenberg 1 Joh 2: 1-17 Deel 2: Samenhang van de brieven van Johannes (Bijbelstudie 1 Johannes). A♫
20171119 Hooiveld Jesaja 46 Ik ben God en niemand meer. A♫
20171112 Schouten Opb. 1:1-9 Deel 1: Wie is Christus (Bijbelstudie Openbaring Prediking) A♫
20171105 Fokkens Luc. 22:24-30 Heilig avondmaal A♫
20171029 Schouten Jer. 13:13 Het nieuwe verbond A
20171022 Penning Efeze 3 Ontwaakt u die slaapt en staat op uit de doden A
20171015 Schaap Filip. 4:1-9 Wees in geen ding bezorgd A♫
20171008 Fokkens Startzondag A♫
20171001 Schouten 2 Cor. 5:11-21 De bediening van de verzoening A♫
20170924 Wagenmakers Hebr. 12:1-2 Met volharding de wetloop lopen A♫
20170917 Fokkens Efeze 3:11-21 Het geheimenis van de roeping van de heidenen A♫
20170910 Ham 2 Tim. 3:1-9 Morele verval in de laatste dagen A♫
20170903 Fokkens Ef. 2:1-5 Uit ganade zalig A♫
20170827 Ommen 2 Tim. 3:1-17
2 Tim 4:1-5
Want er komt een tijd dat de mensen de gezonde leer niet meer zullen verdragen. A♫
20170820 Hooiveld 1 Joh. 2:18-28 De antichrist A♫
20170813 Schouten 1 Kon. 17:1
Jac. 5:17-18
Elia was een mens en deed een vurig gebed A♫
20170806 Fokkens 1 Petrus 1:3-9 Hoop, geloof en liefde A♫
20170730 Schouten 2 Cor. 2:12-17 De essentie van Paulus prediking A♫
20170723 Schouten Ex. 2:1-10 De geboorte van een kind A♫
20170716 Twillert Lucas 8:40-56
Hebr. 11:1-8
Geloof A♫
20170709 Kram Joh. 14:1-7 Afscheidswoorden van de Here Jezus, huis van de Vader. A♫
20170702 Schouten 1 Sam. 1:1-19 Elkana: Wie God geschapen heeft. A♫
20170625 Boer Rom. 15:1-7 Wat is het doel van de Gemeente hier op aarde? A♫
20170618 Remmerts Jer. 32:16-27
Eph.3:14-21
De kracht van de liefde van God. A♫
20170611 Hooiveld Hand. 2:14-20
Gen. 11:1-9
Geleid door Zijn Geest A♫
20170604 Fokkens Hand. 2:1-13 Pinksteren A♫
20170528 Weigand Num. 10:1-10 Gebruik van trompetten A♫
20170521 Hooiveld 1 Thess. 5:1-11 Waakzaamheid A♫
20170514 Fokkens Titus 2:1-8 Moederdag, vaderdag etc. A♫
20170507 Schouten Jer. 31:27-40 God sluit een nieuw verbond. Deel 7: Belofte van een nieuw verbond A♫
20170430 Bruinenberg 1 Joh. 1:1-4 Deel 1: Samenhang van de brieven van Johannes. Inleiding: Getuigenis, gehoord, gezien en getast. Oog en oorgetuigen. (Bijbelstudie 1 Johannes) A♫
20170423 Kram Lukas 24:13-35 Een brandend hart door de kracht van de opgestane Heer A♫
20170416 Schouten Markus 16:1-8
Openbaring 20:4-8
De opstanding A♫
20170414 Fokkens Matth. 27:33-51 De Kruisiging en het sterven van Jezus A♫
20170409 Schaap Luc. 9:18-27 De belijdenis van Petrus A♫
20170402 Remmerts Gen. 22: 1 –   8
Gen. 22: 9 – 19
De zegen van de gehoorzaamheid A♫
20170326 Ommen Lukas 23:33-43 De kruisiging A♫
20170319 Schouten Psalm 132 Davidische verbond A♫
20170312 Fokkens 2 Petr. 3:1-7 Spotters met de wederkomst A♫
20170305 Schouten Col. 1:15-23 De voorrang van Christus A♫
20170226 Wagenmakers Opb. 3:13
Matth. 24:1
Opb. 3:16-20
Matth. 23:27-33
Bent u ook zo bezorgd over onze wereld?
Wat staat ons nog te wachten?
A♫
20170219 Schouten Deut. 30:1-11 Verbond 5: Palestijnse of Moabitische verbond A♫
20170219 Daan+Brigitte Vrijwilligerswerk in Israël A♫
20170212 Hooiveld Psalm 2
Jes. 9:1-6
De messiaanse Koning A♫
20170205 Fokkens Neh. 8:1-13 De wet A♫
20170129 Schouten Exodus 19:1-8
Exodus 20:1-17
Verbond 4a: De echo’s van de torenbouw van Babel in onze moderne tijd
Verbond 4b: Mozaïtische verbond
A♫
A♫
20170122 Twillert 2 Korr. 5:14-18
Opb. 21:1-8
 Nieuwe hemel en een nieuwe aarde A♫
20170115 Schouten Genesis 12:1-  4
Genesis 17:1-14
Gen. 8:20-9:17
Gen. 3:16-24
Gen. 3:1-21
Eph. 2:11-16
Verbond 3: Abrahamitische verbond

Verbond 2: Noachitische verbond
Verbond 1b: Adamitische verbond. Weg uit de hof van Eden.
Verbond 1a: Adamitische verbond, Tweezijdig verbond.
Inleiding.

A♫

A♫
A♫
A♫
A♫

20170108 Fokkens Psalm 138 Dankzegging voor verlossing A♫
20170101 Schouten Exodus 33:12-23 Mozes vraagt de heerlijkheid des Heren te zien A♫