Encyclopedia of the Bible

In deze Bijbelse Encyclopedie vindt U een index naar verschillende Bijbelse onderwerpen die vooral de profetie en de eschatologie betreffen. De eschatologie is de leer over de dingen die plaatsvinden direct voorafgaande aan de wederkomst van de Here Jezus.

Aan de basis van deze encyclopedie heeft het boek gestaan ‘Profetisch Perspectief’ van de hand van Mr. C. van Haagen ISBN 90-6451-017-2. Dit boek is uitverkocht en het ligt niet in de verwachting dat deze in herdruk zal worden genomen.

De gegevens uit dit boek werden met toestemming van Het Zoeklicht overgenomen.

Er wordt voortdurend gewerkt aan verbreding en actualisatie van de gegevens en profetische zaken. Deze aanvullingen vallen onder verantwoordelijkheid van de Baptistengemeente Immanuël te Hoogeveen, die zich het recht voorbehoud aanvullingen op te nemen dan wel af te wijzen zonder verdere opgaaf van redenen.

Onvolkomenheden, onduidelijkheden of eventueel aanvulling kunt u mailen naar ??????

Verder is beschikbaar:
              Bronnen
              Beschrijving van de Index
              Bijbelse Encyclopedie Index