Berichten uit

Berichten uit

De Baptistengemeente Immanuël krijgt soms “Berichten uit” andere gemeenten of andere windstreken. Voor de bezoekers  van deze site bestaat de mogelijkheid om via deze pagina kennis te nemen van zo’n bericht.

De berichten worden achtereenvolgens gepresenteerd:

1. Filipijnen 26-01-2015
Even een berichtje uit de Filippijnen.
De ontmoeting met “onze” baptisten gemeente in Tabogon was allerhartelijkst. Dit is dezelfde gemeente waarvoor we vorig jaar gecollecteerd hebben en dat zijn ze nog niet vergeten!
Het deed me best wat dat deze kleine gemeente van ongeveer 15 naar 30 leden was gegroeid. Er was veel jeugd en vele jonge gezinnen, ouderen heb ik niet kunnen ontdekken. Konden de diensten vorig jaar nog in een huiskamer plaatsvinden. Nu moesten de diensten buiten gehouden worden onder een groot zeil. Het zou mooi zijn als ze over een gebouw zouden beschikken. Want de bereikbaarheid is ook al erg moeilijk, dat gaat over een smal pad van 500 meter met grote stenen. Net zoals vorig jaar werd ik door meerdere mensen gevraagd of ik weer wilde preken. Ik zie daar altijd erg tegenop want het kost me altijd erg veel tijd en inspanning en zie mijzelf niet als iemand met echte sprekers talenten. Daarbij komt nog dat het in het Engels moet, ik heb helaas geen talen knobbel. Dat heeft wel weer het voordeel dat ik zoveel mogelijk moeilijke woorden vermijd.
Toch ik had ook de moed niet om nee te zeggen. Want ik ervaar het ook als een roeping. Afgelopen zondag heb ik met Gods hulp mogen spreken over de profeet Elisa. Tijdens de dienst hoor je vaak “amen”, dan weet je dat de boodschap goed is overgekomen.  Na afloop werd ik weer gevraagd voor volgende week. Ik vind het wel leuk dat ze mij pastor Jacob noemen.
Vorig jaar had pastor Roberto Baring een groot probleem want hij  moest zijn motor inleveren. Hij zou dan zonder inkomsten zitten. Het gezin maakt een soort snoepgoed dat zij met de motor in de omliggende plaatsen afleveren en verkopen. Ik heb toen een motor voor hem gekocht. Nu is deze motor omgebouwd tot een tricycle waarmee hij gemeente leden ophaalt. Daar kunnen dan wel 6-8 mensen mee vervoerd worden. De pastor moet dus ongeveer 3 ritten maken voor de dienst en weer 3 na de dienst en dan is er ’s middags nog een dienst.
Er is veel openheid over het geloof. Op papier is het een Rooms Katholiek land, maar dat is zo gemengd met heidendom, dat je het eigenlijk een heidens land moet noemen. Toch vind je wel enkelingen die echt met de Bijbel bezig zijn.  Ik geloof dat God op een bijzondere manier bezig is met dit land.

Jaap en Vivian