Gemeente van Christus

Baptistengemeente Immanuël nodigt u uit

Kerken vandaag beleven in ons land moeilijke tijden. Regelmatig horen we van kerksluitingen en teruggang in ledenaantal. Toch is dat niet het hele verhaal, er zijn nog altijd mensen enthousiast over het evangelie en Jezus Christus. Ook in onze woonplaats zijn er actieve en levende kerkgemeenschappen. Aan die gemeenschappen voegen wij er nog weer één toe. De vraag mag gesteld worden of dat wel nodig is, er zijn toch ruim voldoende kerken, ook van Baptisten signatuur. Ons antwoord daarop is bevestigend.

Kerken zijn gemeenschappen, in zekere zin vergelijkbaar met gezinnen. Gezinnen leven met elkaar en vormen grotere familieverbanden. Zo is er het grote familieverband van Christenen, volgelingen van Jezus Christus. Naast veel gemeenschappelijk in die grote familie van Christenen is ieder gezin ook weer net even anders. Gezinnen en ook de sfeer daarin zijn verschillend en hebben hun eigen waarde en accenten. En er komen altijd weer nieuwe gezinnen bij. Iedere kerk heeft zijn eigen kleur en legt zijn eigen accenten. Sommige hebben veel aandacht voor symboliek in hun diensten, terwijl andere op eigentijdse wijze een attractieve kerk willen zijn, waardoor mensen worden aangetrokken. Weer andere kerken zijn juist gefocust op jongeren en proberen hen te bereiken en vast te houden. Daarnaast zijn er weer kerken die sterk sociaal gericht zijn.

Waarom dan toch weer een nieuwe baptisten gemeente? Omdat een groep mensen elkaar gevonden hebben rond een manier van kerk zijn die vandaag wel eens wat ondergesneeuwd lijkt te zijn en waar toch ook behoefte aan blijkt. De naam geeft al aan dat wij ons in de Baptistentraditie bevinden, maar naast de andere Baptistengemeenten iets meer klassiek van inrichting zijn. De diensten zijn opgebouwd rond de woordverkondiging, centraal in onze beleving staat het Bijbelwoord. Eeuwen door heeft dit woord mensen geïnspireerd tot een zinvolle levenshouding. Dit woord wijst altijd nog de weg die goed is voor mensen en leert ons van God, van Zijn Zoon Jezus Christus, maar ook wordt het grote plan van God verteld. Deze dingen boeien ons en wanneer u ook voor deze dingen belang hebt, dan bent u welkom in onze diensten. Deze worden op zondagmorgen om 10.00 uur gehouden in het ondernemershotel De Compaen, De Vos van Steenwijklaan 75. De diensten duren ongeveer vijf kwartier en worden bovendien gekenmerkt door fijne samenzang van bekende en traditionele christelijke liederen.

Verdere informatie:
J. de Groot
secretaris@bgimmanuel.nl