Jeugd 18 plus

Jeugd 18 plus

Jeugd 18 plus is een voorlopige aanduiding. Deze pagina zal in de toekomst een eigen benaming krijgen bijvoorbeeld FIP (Faith in Progress).

2. Liefde.
Een jonge man stuurde mij op 11 juli 2014 het volgende bericht over Liefde.
De volgende uitspraak geeft goed weer, wat Gods liefde voor ons betekent:
Genade is niet krijgen wat je wel hebt verdiend (de dood) en wel krijgen wat je niet hebt verdiend (Eeuwig leven)
De liefde gaat zo ver dat Hij alles gaf om ons te redden. Johannes 3:16 beschrijft heel mooi dat je door genade gered bent en dat je je een kind van God mag noemen als je Jezus hebt aangenomen als je Verlosser en Heiland. Bij je wedergeboorte zijn al je zonden vergeven.
Wat zo bijzonder is, is dat Jezus zijn heerlijkheid in de hemel opgaf om hier op aarde voor ons te sterven. Kun je je dat voorstellen? En als je dat offer aanneemt, dan ben je voor eeuwig gered! Wat God van ons verlangt is, dat wij net zoals Jezus bereid zijn om ons op te offeren en ons dienstbaar op te stellen voor de mensen om ons heen. Door ons beschikbaar te stellen voor God zullen we meer en meer op Jezus gaan lijken.
Verder spreekt de onderstaande gezegde mij ook altijd aan. Het geeft heel mooi weer dat je niet gekwalificeerd hoeft te zijn voor God, want als God een plan met je leven heeft, zal Hij het in jou volbrengen: God roept niet de gekwalificeerde, maar kwalificeert de geroepene!

Wil je meer weten over wat hij vindt click op: Meer informatie

1. Parel in Gods hand
Ik kreeg vanochtend (6 juli 2014) van een jonge vrouw een stukje papier dat ging over hoe God haar zag en hoe bijzonder je eigenlijk bent in Gods hand. Zij vertelde mij dat ze veel kracht heeft ontvangen uit de tekst op dit papiertje en vroeg mij of dit dan ook iets voor een ander zou kunnen zijn. Ik las de tekst en was bijzonder geraakt van wat daar op staat. Wil jij weten waar die jonge vrouw haar sterkte vandaan haalt en waarom het mij zo raakte lees: Een Parel in Gods hand