Audio box

Audio Box handleiding

Op deze pagina staat een beschrijving van de Audio box. Elke Audio box heeft een naam, waarmee wordt aangeduid waar de geluidsopnames betrekking op hebben. In dit voorbeeld spreken we over de Audio box: Simson.
De lay out van een Audio box staat hieronder aangegeven:

Voorbeeld Audio box

Voorbeeld Audio box

Zo’n Audio box bestaat uit de volgende 4 onderdelen:

 1. Afspeellijst
 2. Afspeelunit
 3. Informatie blok
 4. Foto of een afbeelding

1. Afspeellijst
De afspeellijst geeft een volledig overzicht van de onderdelen die bij een studie horen. Elke regel is in principe een prediking of een studie. De studie onderdelen worden genummerd in dit voorbeeld vanaf nummer 1 t/m 5. Die afspeellijst kan natuurlijk VEEL groter zijn maar in dit voorbeeld is hij slechts 5 regels (regel= Prediking / Song, zie 1.1) groot.

1.1 Prediking / Song lijn is opgebouwd uit de volgende onderdelen:

1.1.1 Volgnummer (in dit voorbeeld: 5)
1.1.2 Naam Prediking / Song dubbel klik om te openen (in dit voorbeeld: De 70ste Jaarweek)
1.1.3 Samenvatting prediking dubbel klik om te openen (in dit voorbeeld: Samenvatting meestal een PDF file)
1.1.4 Tijdsduur uu:mm:ss (in dit voorbeeld: m=42minuten en s=17secondes)

Aan een Prediking / Song lijn is ook veelal een foto of een afbeelding gekoppeld. In dit voorbeeld kunnen er dus maximaal 5 foto’s of afbeeldingen worden gekoppeld. Die foto hoort bij een prediking / song lijn maar staat vernoemd onder hoofdstuk 3. Meestal is dat een foto van de spreker maar dat is natuurlijk NIET noodzakelijk, kijk zelf maar eens wat er bij nummer 1 staat dubbel klik HIER.

2. Afspeelunit
De afspeelunit bestaat uit een standaard lay out zoals dat veelal wordt gebruikt bij computer toepassingen. De bediening van de unit geschiedt door het drukken van een knop binnen de afspeelunit. Van links naar rechts zijn de volgende knoppen beschikbaar:

2.1 Afspeel- / Pauze- / Stop-knop
2.2 Vorige Prediking / Song lijn (indien beschikbaar)
2.3 Volgende Prediking / Song lijn (indien beschikbaar)
2,4 Functie knop voor einde van een Prediking / Song
½ bovenlijn=Aan het einde van de Prediking / Song volgende prediking (standaard instelling)
Volledige bovenlijn=Aan het einde van de Prediking / Song volgende prediking (standaard instelling)
Gesloten vierkant =Aan het einde van de Prediking / Song volgende prediking (standaard instelling)
Gesloten vierkant+streep in het midden=Herhaal aan het einde de zelfde Prediking / Song
2.5 Horizontaal staafje=Voortgang Prediking / Song (in dit voorbeeld ongeveer 50% afgespeeld)
2.6 Volume knop=Geluid hard / zacht (kan echter NOOIT harder dan de volume knop bij uw versterker/luidspreker aangeeft)

3. Informatie blok
Het informatie blok geeft een overzicht van dat wat zich op dat moment afspeelt. Dus is eigenlijk de elementen die hierboven zijn genoemd. Dit informatie blok kan dus per Prediking / song veranderen (zie 1.1 Prediking / Song lijn)!

 • Naam prediking / Song zie 1.1.2
 • Spreker + Studie benaming (in dit voorbeeld: Ds. Henk Schouten en de Studie benaming “70 Jaarweken”)
 • Samenvatting prediking zie 1.1.3 Dubbel klik om te openen

4. Foto of afbeelding
Per Prediking / Song lijn kan er maximaal 1 foto of afbeelding in dit gebied zichtbaar worden gemaakt. Veelal is dat de foto van de spreker maar kan natuurlijk ook iets anders zijn dat betrekking heeft op de Prediking / Song. In sommige gevallen is het noodzakelijk om extra informatie te geven zoals een overzicht van de hele studie. In dat geval wordt er een extra Prediking / Song lijn (zie 1.1) geïntroduceerd. In de computer techniek wordt dat fenomeen aangeduid als een dummy (=namaak). In dit voorbeeld wordt bij Prediking / Song lijnnummer 1 er een link gelegd naar het Studieboek 70 Jaarweken en het Overzicht dat bij het Zoeklicht staat aangegeven. Dit is dus ook een geluidsopname maar dan wel zonder geluid. Deze geluidsopname duurt maximaal 11 minuten.

ADVIES:

 • Gebruik de Audio box en functies intuïtief!
 • Raadpleeg deze beschrijving uitsluitend als u iets bijzonders wilt weten of als u wilt weten hoe het het precies zit.
 • Combineer functies zoals “Luister naar de opname” en kijk synchroon naar de “Samenvatting”. Die horen nl. bij elkaar.
 • Veel luister plezier!