Download functies

Download functies

Deze pagina beschrijft de Download functies die op deze site beschikbaar zijn.
De download functies hebben betrekking op de volgende elementen die op de site worden gebruikt:
1. Audio / video  opnames direct beschikbaar. Als voorbeeld het diensten-overzicht (Audio) of 25-12-2014 (Video).
2. Audio opnames als onderdeel van de Audio box. Als voorbeeld de Bijbelstudie: Zacharia
3. Video albums. Dat zijn albums waar audio en video delen van studies zijn gecombineerd. Als voorbeeld: Geen Uitstel Meer
4. Foto albums. Als voorbeeld: Sprekerslijst

1. Audio / video  opnames direct beschikbaar
Dat zijn opnames die via een link en door te dubbel klikken direct beschikbaar zijn. Je krijgt dan een beeld te zien dat afhangt van het type opname voor Audio Figuur 1a en voor video Figuur 1b.

Down load Audio files

Figuur 1a: Download Audio files

 

 

 

 

 

Download Video files

Figuur 1b: Download Video files

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Door met de muis op de afspeel lijn te gaan staan en met de rechter muis te klikken komt er een zgn POP-up scherm waar je een keuze kunt maken wat je wilt doen. Je kiest dan mbv de linker muisknop voor audio opslaan of video opslaan afhankelijk of het een audio of een video opname betreft.
Daarna volgt het standaard menu voor het opslaan van files op je PC.

2. Audio opnames als onderdeel van de Audio box
Als voorbeeld geef ik de Bijbelstudie: Zacharia. Opnames uit de Audio box kunnen NIET op een standaard wijze worden gekopieerd. De reden is omdat de audio op basis van streaming wordt verzorgd en dus niet als file naar buiten komt. De opname blijft dus helaas intern op onze site.

3. Video albums. Audio en video is gecombineerd
Als voorbeeld geef ik de Bijbelstudie: Geen Uitstel Meer. Opnames uit de Video albums kunnen NIET op een standaard wijze worden gekopieerd. De reden is omdat de audio en video op basis van streaming worden verzorgd en dus niet als file naar buiten komt. De opname blijft dus helaas intern op onze site. In sommige situaties staat er onder de video box ook een tabel met linken aangegeven als je daar op één van de linken klikt dan kan je de procedure die omschreven staat bij “1. Audio / video  opnames direct beschikbaar” worden gevolgd.

4. Foto albums
Een foto kan mbv standaard software worden gedownload door de muis op de foto te zetten en de rechter muisknop in te drukken. Je krijgt dan als voorbeeld Figuur 2. Volg dan voor het opslaan de procedure die omschreven staat bij punt “1. Audio / video  opnames direct beschikbaar”.

Download Foto

Figuur 2 Foto’s