Video box

Handleiding Video box

Op deze pagina staat een beschrijving van de Video box. Een werkende video box is bijvoorbeeld het verslag van de reis naar Israël 2014. Elke Video box heeft een naam, waarmee wordt aangeduid waar de video’s betrekking op hebben. In dit voorbeeld spreken we over de Video box: Israël 2014.

Een lay out van een Video box staat hieronder aangegeven:

Handleiding Video box

Handleiding Video box

Video’s gepubliceerd op deze site worden verpakt in een video box. Zo’n video box is een handig stukje software waar je makkelijk verschillende soorten video’s die bij elkaar horen kunt opbergen en bekijken. Deze handleiding omschrijft het gebruik van zo’n video box.

De video box is verdeeld in de volgende drie delen:
Deel A: Groot formaat beeld van een beschikbare video’s inclusief korte omschrijving.
Deel B: Klein formaat beelden van de beschikbare video’s binnen deze video box.
Deel C: Het uitschakelen van deel A (=zoeken naar de juiste video opname) en het inschakelen van deel C (=Video afspeelunit).
Zo’n deel wordt opgevuld met een grafisch plaatje dat iets laat zien van die video. Veelal is dat een opname uit de video of een opname gerelateerd aan de video.In elk deel zitten een aantal knoppen / vlakken die hieronder nader worden omschreven.

Deel A: Groot formaat beeld van een beschikbare video’s inclusief korte omschrijving.
Knop / Vlak A0:
In dit vlak staat een korte omschrijving waar het video deel over gaat en wordt zichtbaar gemaakt als je er met de muis over heen beweegt.

Knop A1:
Knop A1 en A3 zijn tegengesteld aan elkaar. De knop A1 beweegt het beeld van de Video opname terugwaarts (vorige deel).

Knop A2:
Knop A2 kan worden gebruikt om de Video opname clip te starten. Na het starten van de video opname komt er een nieuw beeld dat staat beschreven onder punt C op deze pagina.

Knop A3:
Knop A3 en A1 zijn tegengesteld aan elkaar. De knop A3 beweegt het beeld van de Video opname voorwaarts (volgende deel).

Deel B: Klein formaat beelden van de beschikbare video’s binnen deze video box
Knop B1:
Knop B1 en B3 zijn tegengesteld aan elkaar. De knop B1 beweegt de beschikbare video’s binnen deze box terugwaarts (vorige delen).

Knop B2:
Knop B2 kan worden gebruikt om de Video opname te starten. Na het starten van de video opname wordt het beeld gevuld in vlak A en het gebruik van dit vlak wordt omschreven in punt C op deze pagina.

Knop B3:
Knop B3 en B1 zijn tegengesteld aan elkaar. De knop B3 beweegt de beschikbare video’s binnen deze box voorwaarts (volgende delen).

Deel C: Video Afspeelunit
Onderstaande figuur komt naar voren als Knop A3 of B2 wordt ingedrukt of als je reeds in Deel C zit door met de muis naar onderen te bewegen. Als je de muis binnen dit vlak weer naar boven beweeg + deze loslaat dan verdwijnt de bedieningsfuncties van de Video afspeelunit weer.

Bediening Video afspeelunit

Bediening Video afspeelunit


Knop C1:
Knop C1 wordt gebruikt om de Video te stoppen / pauze of weer opnieuw te (her)starten.

Knop C2:
Knop C2 is een informatie veld en geeft de lopende tijd aan van de video opname.

Knop C3:
Knop C4 heeft twee functies:
1. Hoeveel procent van de video opname al via internet op jouw PC is binnengekomen.
2. Versneld voorwaarts of terugwaarts spoelen.

Knop C4:
Knop C4 is een informatie veld en geeft de tijdsduur van de video opname aan.

Knop C5:
Knop C5 is de Mute (geluid) aan / uit knop.

Knop C6:
Knop C6 is de volume regelaar.

Knop C7:
Knop 7 geeft een beeldvullend video beeld. Met behulp van o.a de Escape knop kan dit weer ongedaan worden gemaakt.

Veel luister en kijk plezier op onze site!